Zagraniczne Placówki ChWE

BIELSKO-BIAŁA - siedziba główna!!!

3 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała

e-mail: acyrikas@gmail.com

Księgarnia Chrześcijańska - kontakt: 33 815 10 64

www.ksiegarnia.bielsko.pl

www.youtube.com/DrogaUczniostwa

www.facebook.com/droga.uczniostwa

www.facebook.com/chwebielskobiala

Podległe zagraniczne Placówki ChWE:

(spis w kolejności alfabetycznej według krajów)

ANGLIA

Spalding

Polish Christian Evangelical Fellowship

Carrington Road, Spalding, PE11 1LY,

kontakt: 07840 508027 (koordynator Paweł)

e-mail: chwespalding@gmail.com

www.youtube.com/channel/UCka8_-Se3Sb7FdG2pdwCv-g

www.facebook.com/chweuk

Gloucester

kontakt 1: 07434 889226 (koordynator Wojciech)

kontakt 2: 07396 535754 (koordynatorka Klaudia)

Hereford

kontakt 3: 07480 252386 (koordynator Michał)

AUSTRIA

kontakt: +43 670 608 6084 (koordynator Marcin)

e-mail: chwe.austria@gmail.com

www.facebook.com/Chrześcijańska-Wspólnota-Ewangeliczna-Logos-w-Wiedniu

IRLANDIA

kontakt: 353 08798 90802 (główna koordynatorka Maria)

Ashbourne, Co. Meath

kontakt: 08705 37018

Arklow, Co. Wicklow

kontakt: 08796 01938

NIEMCY

Dortmund

kontakt 1: 0049 1521 7341649 (koordynator Arkadiusz)

kontakt 2: 0049 1590 6162581 (koordynatorka Katarzyna)

Monachium

kontakt: 0049 1516 6268232 (koordynator Roman)

SZKOCJA

Edinburg

kontakt: 07543 487213 (koordynator Adam)

www.facebook.com/Chwe-Chrzescijanska-wspólnota-Ewangeliczna-Edinburgh

STANY ZJEDNOCZONE

New Jersey

kontakt: 001 97 38169836 (koordynator Arkadiusz)

SZWECJA

Placówka Misyjna w Sztokholmie

kontakt: 0046 723100041 (koordynator Tomasz)

WALIA

Placówka Misyjna w Llanelli

kontakt 1: 07379 121564 (koordynator Piotr)

kontakt 2: 07715 399438 (koordynatorka Paulina)

kontakt 3: 07480 252386 (koordynator pomocniczy Michał)

www.facebook.com/chweukllanelli/